Groene energie; een noodzaak voor de toekomst 
Onlangs is HIT Profit overgegaan naar HIT. Onder deze naam gaan we ons meer focussen op verduurzamen. Daarom stapt HIT in 2025 volledig over op de inkoop van groene stroom. De aarde warmt op en de klimaatverandering zet in een rap tempo door. CO2-uitstoot is hier een belangrijke oorzaak van. Met deze nieuwe inkoopstrategie dragen we samen met onze klanten bij aan minder CO2-uitstoot en een beter milieu.
Wat is groene energie? 
Groene energie – of groene stroom – wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen. Het wordt op verschillende manieren opgewekt. Denk aan zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales of door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval. Aan de elektriciteit zelf merk je verder niets. Groene stroom werkt net zo krachtig als energie uit fossiele bronnen.
Waarom is het belangrijk om over te stappen op groene energie? 
Groene energie brengt de CO2-uitstoot omlaag. Dat draagt bij aan een beter milieu. Maar dat is niet het enige voordeel. Door over te stappen op groene energie zijn we ook minder afhankelijk van Russisch gas. Om energie uit fossiele bronnen op te wekken, heb je namelijk gas nodig. En dat gas is vaak afkomstig uit Rusland.
Welk soort groene energie koopt HIT in?
Groene energiebronnen vs. fossiele bronnen
Kost groene stroom meer dan grijze stroom?
We kopen 100% duurzaam opgewekte Europese windenergie in. We kiezen hiervoor om een aantal redenen:

  • Windenergie is 100% groen.
  • Windenergie raakt nooit op, in tegenstelling tot fossiele bronnen.
  • Windmolens kunnen grotendeels gerecycled worden en leveren dus nauwelijks afval op.
De Merit Order geeft een overzicht van de verschillende bronnen waarmee energie opgewekt wordt. Deze rangschikt op prijs en ook op vervuiling (zie onderstaande grafiek). Als de vraag naar groene energie stijgt, neemt de vraag naar fossiele energie af. Hoe meer we overstappen op groene energie, hoe meer erin wordt geïnvesteerd. Dit betekent meer windmolens, betere zonnecollectoren en meer andere duurzame innovaties. Dat zorgt ervoor dat we sneller kunnen afstappen van fossiele bronnen.
Vanuit onze kracht van het collectief kunnen we EU wind inkopen tegen een marginale meerprijs. Dankzij onze inkoopstrategie zorgen we dat de meerprijs zo laag mogelijk blijft.
Hoe profiteert mijn bedrijf van groene energie?
Hoe weet HIT zeker dat deze groene stroom echt 100% groen is? 
In Nederland wordt groene energie gecertificeerd door CertiQ. Deze organisatie geeft de garantie van oorsprong (GvO) uit. Dit is een digitaal document waarop staat waar, wanneer en uit welke bron de energie is opgewekt. Elke MWh aan duurzaam gas, elektriciteit of warmte is goed voor één GvO. Dit is in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Als energieleveranciers duurzame energie leveren aan consumenten en bedrijven, moeten ze GvO’s kopen en gebruiken. Hier zijn strenge regels aan verbonden. Na het afboeken van een GvO kan deze niet opnieuw worden verkocht. Het aantal uitgegeven GvO’s is dus nooit hoger dan het aantal geproduceerde MWh groene energie.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op het GvO-systeem, zodat groene energie niet dubbel wordt verkocht. Zo wordt gegarandeerd dat als je groene stroom afneemt dit ook echt 100% duurzaam opgewekt is, ongeacht de locatie waar het wordt gebruikt
Wie krijgt het certificaat?
Met het gebruik van groene energie draagt je bedrijf bij aan een beter milieu. Daarnaast dwingt de overheid bedrijven om verder te verduurzamen en het verbruik van fossiele energie te verminderen. Door nu over te stappen op groene stroom heb jij een voorsprong op de aankomende wet- en regelgeving. Wil jij ook overstappen op groene stroom? Dat kan met HIT! We helpen je daarnaast ook graag met de verdere verduurzaming van je bedrijf en helpen je energie te besparen. Meer weten? Neem hier contact met ons op.
GvO’s voor EU Wind worden aangevraagd door de producent van de groene energie. De producent verkoopt de GvO vervolgens door aan een handelaar. De handelaar kan de GvO verkopen op de Nederlandse en Europese markt, bijvoorbeeld aan jouw energieleverancier.
Met het gebruik van groene energie draagt je bedrijf bij aan een beter milieu. Daarnaast dwingt de overheid bedrijven om verder te verduurzamen en het verbruik van fossiele energie te verminderen. Door nu over te stappen op groene stroom heb jij een voorsprong op de aankomende wet- en regelgeving. Wil jij ook overstappen op groene stroom? Dat kan met HIT! We helpen je daarnaast ook graag met de verdere verduurzaming van je bedrijf en helpen je energie te besparen. Meer weten? Neem hier contact met ons op.
Hoe profiteert mijn bedrijf van groene energie?
We kopen 100% duurzaam opgewekte Europese windenergie in. We kiezen hiervoor om een aantal redenen:

  • Windenergie is 100% groen.
  • Windenergie raakt nooit op, in tegenstelling tot fossiele bronnen.
  • Windmolens kunnen grotendeels gerecycled worden en leveren dus nauwelijks afval op.
Welk soort groene energie koopt HIT in?
De Merit Order geeft een overzicht van de verschillende bronnen waarmee energie opgewekt wordt. Deze rangschikt op prijs en ook op vervuiling (zie onderstaande grafiek). Als de vraag naar groene energie stijgt, neemt de vraag naar fossiele energie af. Hoe meer we overstappen op groene energie, hoe meer erin wordt geïnvesteerd. Dit betekent meer windmolens, betere zonnecollectoren en meer andere duurzame innovaties. Dat zorgt ervoor dat we sneller kunnen afstappen van fossiele bronnen.
Groene energiebronnen vs. fossiele bronnen
GvO’s voor EU Wind worden aangevraagd door de producent van de groene energie. De producent verkoopt de GvO vervolgens door aan een handelaar. De handelaar kan de GvO verkopen op de Nederlandse en Europese markt, bijvoorbeeld aan jouw energieleverancier.
Wie krijgt het certificaat?
In Nederland wordt groene energie gecertificeerd door CertiQ. Deze organisatie geeft de garantie van oorsprong (GvO) uit. Dit is een digitaal document waarop staat waar, wanneer en uit welke bron de energie is opgewekt. Elke MWh aan duurzaam gas, elektriciteit of warmte is goed voor één GvO. Dit is in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Als energieleveranciers duurzame energie leveren aan consumenten en bedrijven, moeten ze GvO’s kopen en gebruiken. Hier zijn strenge regels aan verbonden. Na het afboeken van een GvO kan deze niet opnieuw worden verkocht. Het aantal uitgegeven GvO’s is dus nooit hoger dan het aantal geproduceerde MWh groene energie.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op het GvO-systeem, zodat groene energie niet dubbel wordt verkocht. Zo wordt gegarandeerd dat als je groene stroom afneemt dit ook echt 100% duurzaam opgewekt is, ongeacht de locatie waar het wordt gebruikt
Hoe weet HIT zeker dat deze groene stroom echt 100% groen is? 
Vanuit onze kracht van het collectief kunnen we EU wind inkopen tegen een marginale meerprijs. Dankzij onze inkoopstrategie zorgen we dat de meerprijs zo laag mogelijk blijft.
Kost groene stroom meer dan grijze stroom?
Groene energie brengt de CO2-uitstoot omlaag. Dat draagt bij aan een beter milieu. Maar dat is niet het enige voordeel. Door over te stappen op groene energie zijn we ook minder afhankelijk van Russisch gas. Om energie uit fossiele bronnen op te wekken, heb je namelijk gas nodig. En dat gas is vaak afkomstig uit Rusland.
Waarom is het belangrijk om over te stappen op groene energie? 
Groene energie – of groene stroom – wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen. Het wordt op verschillende manieren opgewekt. Denk aan zonnecollectoren, windmolens, waterkrachtcentrales of door biomassa te verbranden, bijvoorbeeld hout of afval. Aan de elektriciteit zelf merk je verder niets. Groene stroom werkt net zo krachtig als energie uit fossiele bronnen.
Wat is groene energie? 
Onlangs is HIT Profit overgegaan naar HIT. Onder deze naam gaan we ons meer focussen op verduurzamen. Daarom stapt HIT in 2025 volledig over op de inkoop van groene stroom. De aarde warmt op en de klimaatverandering zet in een rap tempo door. CO2-uitstoot is hier een belangrijke oorzaak van. Met deze nieuwe inkoopstrategie dragen we samen met onze klanten bij aan minder CO2-uitstoot en een beter milieu.
Groene energie; een noodzaak voor de toekomst 

Titel overview

Indien de overview is geactiveerd (boekenplank) komt deze tekst als omschrijving in beeld.
Volledig scherm